English Login
 

   

Bộ môn Quản lý bệnh viện tiền thân là Tổ môn quản lý bệnh viện nằm trong Bô môn quản lý tế, được thành lập từ năm 1976. Bộ môn được nhà trường giao nhiệm vụ:     

- Xây dựng chương trình và giảng dạy cho các bậc học, các lớp dài hạn và ngắn hạn

- Đào tạo lại quản lý y tế cho các khoá học về Y tế Công cộng

-  Đào tạo quản lí dự  án, theo dõi đánh giá

- Đào tạo quản lý bệnh viện cho các đối tượng chuyên khoa

- Đào tạo ngắn hạn của Bộ Y Tế và của địa phương, từ một tuần đến một tháng

- Đào tạo Ths.Quản lý bệnh viện.

Chương trình Ths Quản lý bệnh viện có 15 Module:

1.      Kinh tế y tế

2.      Chính sách y tế

3.      Thống kê

4.      Pháp luật y tế và đaọ đức

5.      Dịch tế học

6.      Quản lý bệnh viện

7.      Nguyên lý quản lý

8.      Quản lý nhân lực

9.      Quản lý trang thiết bị

10.     Quản lý chất lượng

11.     Quản lý thông tin và hồ sơ bệnh án

12.     Chăm sóc bệnh nhân toàn diện

13.     Quản lý tài chính bệnh viện

14.     Marketing bệnh viện

15.     Quản lý dược

Một số khoá ngắn hạn Bộ môn đã và đang giảng day:

-        Quản lý Y tế

-        Quản lý bệnh viện

-        Áp dụng ISO vào trong Quản lý y tế

-        Quản lý chất lượng tòan diện (TQM) bệnh viện

-        Quản lý nhân lực

Với hình thức đào tạo đa dạng như đào tạo tại trường gắn liền với thực địa, đào tạo tại chỗ và đào tạo từ xa, hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho mọi đối tượng. Cán bộ giảng viên của bộ môn tham gia các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường liên quan lĩnh vực Y tế công cộng và Quản lý bệnh viện.Do nhu cầu thực tế, hiện nay bộ môn dưới sự chỉ đạo của nhà trường đã xây dựng chương trình thạc sỹ quản lý bệnh viện, khoá đầu tiên đã được mở vào năm 2008


  

Bộ môn Quản lý Bệnh Viện
Phòng 3.8, Nhà 3 tầng
Tel: 04.6266 2328
Email: pvt@hsph.edu.vn